Wat is vergaderen nou precies?

Alles over vergaderen

Lang over recente onderwerpen praten? Meningen uitwisselen en discussies voeren? Vaak wordt er te lang vergaderd, is er een persoon veel te lang aan het woord, is het saai en komt er weinig nuttigs uit voort. Hierdoor krijgen veel mensen na verloop van tijd een hekel aan vergaderen. Dat is jammer want vergaderingen kunnen juist heel zinvol en leuk zijn. Het is belangrijk dat iedereen die deelneemt aan de vergadering, daar zit met dezelfde doelstellingen en intentie. Een goede voorzitter begeleidt de vergadering soepel door alle punten heen. Je hebt verschillende soorten vergaderingen.

Brainstorm Vergadering
Bij een brainstormvergadering is het vooral nadenken en vinden van verschillende oplossingen en ideeën voor diverse vraagstukken. De voorzitter moet er voor zorgen dat iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Er worden tijdens deze vergadering niet direct beslissingen genomen. Dit gebeurt achteraf wanneer iedereen zijn zegje heeft kunnen doen.

vergaderen

Instructievergadering
Hier worden verschillende taken verdeeld en uitgelegd. Dit geeft de mogelijkheid om gezamenlijk een aankomend event voor te bereiden. Hierdoor weet iedereen wat het van hem of haar verwacht wordt. Het is hier dan nog mogelijk om punten aan te kaarten en te wijzigen. Het is belangrijk dat de voorzitter hier het overzicht behoudt en dat onderwerpen geen discussies worden.

Informatieve vergadering
Bij een informatieve vergadering staat het uitwisselen van informatie centraal. Het is belangrijk dat iedereen informatie kan geven en krijgen. Het is mogelijk om presentaties te geven of om vragen te stellen. De voorzitter moet dit goed organiseren.

Besluitvormende vergadering
Wanneer er doelen vooraf zijn vastgesteld en je de voortgang hiervan wilt nagaan en bespreken heb je een besluitvormende vergadering. Normaliter wisselen deelnemers in beperkte maten informatie en standpunten naar elkaar uit. De deelnemers nemen besluiten en trekken conclusies. De voorzitter zorgt dat de agendapunten snel en krachtig worden behandeld.
Voor veel mensen is effectief vergaderen een lastige opdracht. Zeker wanneer ze de rol van notulist of voorzitter innemen. Bij vergaderen komt meer kijken dan alleen praten. Ook de non-verbale communicatie speelt een rol. Het is goed om te weten dat vergadertechniek voor een groot deel uit trucjes bestaat.

Unieke vergaderlocatie aan het strand.
Beachclub Titus is een unieke vergaderlocatie aan het strand. Met 5 verschillende zalen is Titus geschikt voor zowel grote al kleine vergaderingen. Tussen de vergadering door een leuke activiteit doen? Ook dit organiseert Beachclub Titus. Kijk voor meer informatie onze bedrijfsactiviteiten pagina. Meer informatie over vergadermogelijkheden? Bekijk dan onze vergader pagina.